வட அமெரிக்கத் தமிழ்ச்சங்கப் பேரவையின் 32-ஆம் தமிழ்விழா
பத்தாம் உலகத் தமிழ்  ஆராய்ச்சி மாநாடு
சி்காகோ தமிழ்ச்சங்கப் பொன்விழா
முப்பெரும் தமிழ்விழா 2019 தகவல் கையேடு – விரிவான நிகழ்ச்சி நிரல்கள் உள்ளே…
July 4-7,  2019
Schaumburg Convention Center, Schaumburg, IL 60173
32th Tamil Convention of Federation of Tamil Sangams of North America

10th International Tamil Research Conference
Golden Jubilee Celebrations of Chicago Tamil Sangam

Information Handbook – All Event Schedules are included in this Handbook
2019-kaiyedu