இந்த தைப் பொங்கலை வாழை இலை விருந்துடன் நாம் ஒன்றாக கொண்டாடுவோம்!!!
அனைவரும் வாருங்கள்!!
இது ஒரு முன்கூட்டியே டிக்கெட் வாங்க வேண்டிய நிகழ்ச்சியாகும்.
தமிழ் பாரம்பரிய சைவ மற்றும் அசைவ உணவு வாழையிலையில் பரிமாறப்படும்.

Come and let’s celebrate this Thai Pongal together with a typical South Indian Wedding style meal(veg & non-veg) served on banana leaves. We don’t want you to miss this opportunity – especially for your children to experience a simple, hygienic and Eco friendly way of enjoying a meal in a community set up which is practiced in TamilNadu for hundreds of years!

It is a Prepaid event and advance purchase is required for this event. 

Hurry up and purchase your tickets soon before they sell out and there’s not much time left to buy! 

Adult (Veg) – $13.00
Adult (Non-veg) – $17.00
Kids 12 years & under – $5.00

Please click the time-slot below to buy your tickets.  

IMPORTANT Note: 

You can buy tickets even if you don’t have the PayPal account.

In the last step of checking out,  if you click “Make Payment through PayPal” button, you will see options to either login to your PayPal account or “Pay with Debit or Credit Card“.

Go to your Cart

 

கல்யாண சமையல் சாதம்..
காய் கறிகளும் ப்ரமாதம் ! 
அந்த கௌரவ ப்ரசாதம்..
இதுவே எனக்கு போதும் !!