சின்சினாட்டி மாநகர் தமிழ் சங்கம் தீபாவளி கொண்டாட்டம்  -2020

When? Nov 21st 2020 5:00 மணியிலிருந்து

Where? Virtual (ZOOM வழியாக)

Ticket Description:

 • Deepavali Dinner Box
   • Price : $5   (Limit 10)
   • Buy before 8:00 pm  11/20/20 (Friday)
   • Pickup time  : 3:45pm – 4:30 pm  11/21/2020 (Saturday)
   • Pickup Location: 8351 Oakdale Ct, Mason OH 45040.

Online ticket sales for this event are closed.