தமிழ்ப்பள்ளியின் 17வது ஆண்டு தினத்தை   சனிக்கிழமை, மே 21, 2022 அன்று மாலை 3 மணிக்கு நடைபெற உள்ளது. நீங்கள் எல்லோரும் இணைந்து குழந்தைகளின் நிகழ்ச்சிகளை கண்டு களித்து விழாவினை சிறப்பிக்க வேண்டுகிறோம்.

we will be celebrating our Tamil school 17th Annual day virtually on 05/21 Saturday, Please join and enjoy.

We will be telecasting this event on youtube live in Tamil Sangam’s youtube channel, the event will take place on Saturday, May 21, 2022, at 3:00 p.m